KİMLER KATILABİLİR

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik beraberinde inovatif süreçleri getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Ar-Ge merkezlerine, Tasarım merkezlerine ve üniversitelere büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye de, inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemektir.

Bu kapsamdan hareketle, TECHXTILE İNOVASYON LİGİ; Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvurudur ve aşağıda belirtilen departmanlar vb. katılım gösterebilmektedir:

Ar Ge Departmanları

Tasarım Departmanları

İş Geliştirme Departmanları

Satış ve Pazarlama Departmanları

Planlama Departmanları

Üretim- İşletme Departmanları

Proje başvuru sayısında herhangi sınırlama bulunmamaktadır (Bir firma yalnızca bir ödül almaya hak kazanabilmektedir).