S.S.S

TechXtile Startup Challenge’ın hedef kitlesi kimlerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, özel şirketlerin sahipleri veya kurucuları bireysel veya ekip katılımı şeklinde “TechXtile Start-Up Challenge”a katılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Bu programda Ar-Ge Projeleri mi yarışıyor?

Hayır, bu program Ar-Ge Projeleri yarışması değildir. Yenilikçi fikir sahibi birey veya ekipler; fikir aşaması ve ürün/hizmet aşaması olmak üzere iki kategoriden birinde geliştirdikleri projeler ile yarışacaktır. Tekstil sektörüne herhangi bir değer ve katkı sağlayacak potansiyeldeki herhangi girişimci adayı ve tüzel kişi başvurabilir. Odaklanılacak alanlar için sitemizin nelere çözüm arıyoruz sekmesine bakmasını tavsiye ederiz.

Kurumsal firmaların ve Türkiye geneli Ar-Ge merkezlerinin dahil olduğu yarışma için firma yetkililerinin ve ilgili temsilcilerin TechXtile Platform tarafından düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligine başvurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgiye TechXtile İnovasyon Ligi sayfasından erişebilirsiniz.

Şirket kurmuş girişimler (startup'lar) başvurabilir mi?

TechXtile Startup Challenge, fikir aşaması girişimci ve ürün hizmet geliştirmiş girişimci olmak üzere iki ana kategoride başvuru almaktadır. Dolayısıyla şirketini kurmuş, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimciler Scale Up sekmesinden başvurabilmektedir. Ayrıca, henüz fikir aşamasında olan girişimlerde yarışmamıza katılabilir ve Level Up sekmesinden projelerini yükleyebilmektedirler.

Programa katılım için üniversite mezuniyeti şart mıdır?

Bilginin ve teknolojinin eğitimden geçtiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşarak; kendine güvenen, 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu herkesin başvuru yapabileceğini vurgulamak isteriz.

Eğitimi kimler hak edecek, alabilecek?

Başvuru yapan tüm girişimciler “Genel Girişimcilik Eğitimi” almaya hak kazanmaktadır. Ön elemeden geçen adaylar ve ardından finalist adaylar süreç boyunca sunulacak farklı eğitim ve mentorluklar almaya hak kazanır. Eğitimlere katılım şart olmamakla beraber katılmanızı önemle tavsiye ederiz.
COVID-19 salgını sebebiyle eğitimler online olarak düzenlenebilmektedir.

TechXtile Startup Challenge sonunda şirket kurmam zorunlu mudur?

Amacımız girişimci adaylarına ihtiyaç duyabilecekleri eğitim desteğini sağlamak, mentorluk imkanları sunmak, networklerini geliştirmek ve böylece onların gelişimlerini desteklemektir. Şirket kurmak zorunlu olmamakla birlikte, ödül kapsamında şirket kurma desteği de olduğundan bu desteği almaya hak kazanabilmek için şirket kurulması gerekmektedir. Girişimci adaylarımızın ekonomimize değer katacak bir şekilde (ve farklı iş modelleriyle) ticarileşebilmesi programımız için önemli bir çıktıdır.

Düzenleyen kurum ve kuruluşların bir beklentisi, çıkarı, ortaklığı olacak mıdır?

Bu programı geliştiren, uygulayan ve destek olan kurum ve kuruluşların en temel amacı girişimcilere destek olmak ve sektörün büyük oyuncusu olan tekstil şirketlerinin, sektöre yenilik kazandıracak girişimcilerle işbirliği ve sinerji yaratarak çalışabilmesine ön ayak olmaktır. Düzenleyen kurum ve kuruluşların ortaya çıkacak şirketlerden, satıştan, kardan, ticarileşmeden, fikri mülkiyet haklarından hiçbir maddi bir beklentisi veya talebi olmayacaktır. Amaç sektörde yenilikçi uygulamaların gelişmesini teşvik ederken, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağlamaktır.

Başvurum hangi açılardan değerlendirilecektir?

Temel değerlendirme kriterlerinin şu çerçevede olduğunu söylemek mümkündür: Teknik anlamda yapılabilirlik, piyasa açısından satılabilirlik, yatırımcı açısından ölçeklenebilirlik, teknolojik ve/veya inovatif derinlik, uyumlu ve dengeli bir ekip anlayışı, millilik ve yerlilik boyutu. Katılımcılardan doldurmasını beklenilen TechXtile Start-Up Challenge şartnamesinde tüm değerlendirme kriterleri açıkça belirtilmiştir.

Gizli bilgilerimi sizinle paylaşmakta bir sakınca görmeli miyim?

Teknoloji geliştiren ve inovasyonla uğraşan girişimci ekiplerin sıkılıkla duyduğu kaygılardan biri “özgün fikrinin, yaptığı teknolojik geliştirmenin” çalınmasıdır. Pratik bunun çok doğru olmadığını, genelde fikirlerin birçok kişi tarafından zaten düşünüldüğünü, üzerinde çalışıldığını göstermektedir. Bu konuda girişimcilerin kendilerini rahat hissetmesi açısından programı yöneten ve uygulayan kurum ve kuruluşlar olarak fikri mülkiyet hakları konusunda gerekli hassasiyet gösterileceğinden emin olmanızı isteriz. Ancak yine de sizin açınızdan çok kritik olan bilgi veya geliştirmeyi arzu ettiğiniz düzeyde ifade etmenizi öneririz.

Başvurumda bir ekip/takım olmam şart mıdır?

Şart değildir ancak girişim pratiği göstermektedir ki girişimcilik ve inovasyon çeşitli disiplinleri bir araya getiren bir ekip/takım ruhu gerektirmektedir. Bu açıdan dengeli bir ekibin varlığı siz girişimciler için olumlu sonuçlar verecektir. Başvuru aşamasında bireysel/ekip başvurusu ayrı olacak şekilde planlanmıştır. Eğer proje bir ekip tarafından oluşturulduysa başvuru sırasında lütfen “Ekip Başvurusu” seçimini yapınız.