NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 

 1. Techxtile İnovasyon Ligi başvuru formu ve inovasyon fikri tanıtımı formu eksiksiz doldurulacaktır.
 2. Dosya Yükleme kısmından projeye ait ekler ve önceden indirilen Yarışma Şartnamesi, EK 1: Taahhütname ve EK 2:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formunun doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, EK 3: İnovasyon Ligi Başvuru Formu ve EK 4: İnovasyon Fikri Tanıtımı Formu dokümanları eksiksiz doldurularak başvuru tamamlanacaktır.
 3. Başvurulan Proje Açıklamaları: ‘Proje Yükleme’ başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve projelerin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.
 4. Firmanın ilgili yıla ait en inovatif projelerini en fazla 2 dakikalık kısa video ile sözlü anlatması (her bir proje için 1 video olacak şekilde) ve aşağıda belirtilen ve firma tarafından kullanılan mecralardan birine yükleyip linkini Projeye Ait Tanıtım Videosu kısmına linkini eklemesi gerekmektedir:
 • Youtube
 • Vimeo
 • Google Drive
 • WeTransfer

Videodan beklenen unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Firmanın Ar-Ge ve inovasyona bakış açısının genel anlatımı
 • Firmanın (Ar-Ge veya Tasarım kısmında) personel yapısının tanımlaması
 • TechXtile inovasyon ligine sunulan inovatif fikrinin anlatımı
 • İnovatif fikrin firmaya, sektöre sağladığı katkılar
 • İnovasyon fikrinin, ciro içerisinde ön görülen veya gerçekleşmiş payı
 1. Katılım Şartnamesinin imzalanıp web portalına yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Proje başvurusu bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk proje sahibine aittir.
 3. TECHXTILE İnovasyon Ligi Yarışma Şartnamesinde belirtilen hususlara ve katılım şartlarına uygun olmayan projeler Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 4. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar iletilmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik bilgilerden proje sahibi sorumludur.
 5. Katılımı uygun görülen projenin sahibine, gerekli bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır.
 6. Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorun ve sorular project@butekom.org adresine ve ekip üyelerine iletilebilecektir.
 7. Firma temsilcilerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Firmaların ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin birden fazla proje ile başvurması mümkündür, ancak finale sadece jürinin belirleyeceği bir başvurusu ile katılabileceklerdir.
 9. Ekip katılımı durumunda, ödül sahibi; başvuru formunda belirlenen firma temsilcisi veya ekip içerisinden yetkin bir kişi olacaktır.