DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Süreci

Projeler inovasyon profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan «Değerlendirme Komitesi» tarafından incelenerek puanlarına göre yarı finale kalan firmalar belirlenecektir.

Firmalar başvurularını https://2022.techxtile.net/ sayfasında yer alan Proje Yükleme sayfası üzerinden gerçekleştirdikten sonra videolarının içeriği ve başvuru formundaki cevaplarına istinaden değerlendirmeye tabii tutulacaklardır. Eleme aşamasını geçen projelerin duyurusu web sitesinde gerçekleştirilecektir. Firmalar, TechXtile İnovasyon Liginde aşağıda belirtilen Yarışma Değerlendirme Esaslarına uygun bir biçimde değerlendirilecektir.

Proje başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya da değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Esaslarını peşinen kabul ederler.

Video ve Yazılı Dokümanları Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Esasları

  • Firmanın Ar-Ge ve inovasyona bakış açısının genel anlatımı
  • Firmanın (Ar-Ge veya Tasarım kısmında) personel yapısının tanımlamas
  • TechXtile inovasyon ligine sunulan inovatif fikrinin anlatımı
  • İnovatif fikrin firmaya, sektöre sağladığı katkılar
  • İnovasyon fikrinin, ciro içerisinde ön görülen ve ya gerçekleşmiş payı