ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UHKİB) 

Dijital teknolojilerin yerlileştirilmesinden işgücü yetkinliklerinin artırılmasına, eğitimden kurumsal kültüre, Sanayi 4.0’ın dokunduğu her alanda hazır giyim sektöründe yapılması gereken çalışmaların önemi ortadayken bu kapsamda UHKİB tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Mühendisi Programı aracılığıyla, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri, artırılabilir ve sanal gerçeklik, sistem analizi gibi önemli alanlarda mühendislerimize yetkinlikler kazandırılmaktadır.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sanayi, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretiminde; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları bakımından son derece başarılıdır. Hammaddeden üretim ve aksesuara kadar alt yapısı çok kuvvetli olan sektörümüz yüksek ihracat performansı ile ülkemizin en fazla dış ticaret fazlası veren birinci sektörü konumunda. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak, tekstil ve hazır giyim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması yanında moda ve tasarım konusunda ülkemizin bir çekim merkezi olması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyadaki yenilikleri yakından takip eden Birliğimiz, son olarak Endüstri 4.0 konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. İşte bütün bu gelişmeler bağlamında TechXtile Start-Up Challenge hali hazırda güçlü olan sektörümüzü geleceğe güvenle taşıyacak olan yeni projelerden biridir.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak,  misyon ve vizyonumuz kapsamında,  tekstil  sektörüne uygulanabilen tekno girişimleri desteklemek, onların yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olmak, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak ulusal sanayi kalkınmasına katkıda bulunmak ve de ihracat yapmalarını sağlayabilmek amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” olarak  düzenlediğimiz etkinliğimizi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla 3 yıldır gerçekleştirmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Start-Up Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz (UHKİB) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumları ile yaptığımız işbirlikleri ile girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentorluk desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Tüm Kurumsal Paydaşarımız