BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO)

Dünya ekonomilerinde ve ticaret ağında öngörülen değişim rüzgarı, Asya ile Avrupa kıtaları arasında stratejik bir konumda olan ülkemiz için de önemli fırsatlar barındırıyor. İnovasyon temelli bilgi ekonomisine geçiş hızımızın uluslararası rekabetteki yerimizi belirleyeceği bu yeni ekosistem, dinamik ve yeniliklere açık bakış açısını çok daha değerli hale getirmiştir.

 

Ar-Ge Proje Pazarı’nın çıktısı olarak ölçek ekonomisini temellendiren mekansal planlama, teknoloji üretim merkezleri olan teknopark ve kuluçka merkezleri ile ortaya çıkan start-up’lar, hayata geçirdiğimiz makro projelerle kent ve ülke ekonomisi için yeni değerler oluşturmaya başladı. Düzenlemiş olduğumuz proje yarışmalarının sonucunda teknoloji tabanlı start-up’ların oluştuğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Proje pazarlarımızla edindiğimiz tecrübe ve değişen rekabet şartlarıyla birlikte düzenlediğimiz “TechXtile Start-Up Challenge” etkinliğimiz de yeniliklerin, dönüşümün ve inovasyonun hayatın bir parçası olduğu gerçeğiyle tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde yeni bir model olmuştur.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak,  misyon ve vizyonumuz kapsamında,  tekstil  sektörüne uygulanabilen tekno girişimleri desteklemek, onların yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olmak, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak ulusal sanayi kalkınmasına katkıda bulunmak ve de ihracat yapmalarını sağlayabilmek amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” olarak  düzenlediğimiz etkinliğimizi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla 3 yıldır gerçekleştirmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Start-Up Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz (UHKİB) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumları ile yaptığımız işbirlikleri ile girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentorluk desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Tüm Kurumsal Paydaşarımız